Välkommen till Östgöta Bårtransport & Service AB


Östgöta Bårtransport & Service AB är ett företag med inriktning på att utföra hämtningar av avlidna åt polismyndigheten samt i privata hem, äldreboende och sjukhus. Företagets geografiska arbetsområde är i första hand Östergötland, Jönköping, Västmanland och Uppsala län men vi tar oss även an långtransporter, både i Sverige och i övriga Europa.
 

Vi har jour dygnet runt, kontakta oss på:
 073-161 11 39