Polititransport

Vi på Östgöta Bårtransport & Service AB utför idag polititransporter åt polisen i ett fler tal län där ibland Östergötland där vi har vårat huvudkontor.
Idag är vi inte mindre än 14 anställda som tillsammans har  lång erfarenhet inom branschen.

Vad är då polititransport för något?
Polititransport är transport av avlidna efter dödsfall genom olycka, självmord, framskriden förmultningsprocess, brott eller vid misstanke om brott.
Transporterna sker till närmaste rättsmedicinska anstalt. Transporten beställs av polisen.
På bilden ovan kan ni se en av våra bårbilar som ni ser så har vi ingen reklam och vi försöker alltid vara så diskreta som möjlig.
Med denna bil har vi möjlighet att transportera två stycken avlidna.