våra tjänster

Vi erbjuder tjänster som:

Transporter

  • Bårhämtning
  • Kisthämtning
  • Överflyttning mellan kapell, sjukhus, kyrka eller bårhus
  • Transporter av kistor både lokalt, nationellt och internationellt.
  • Transporter av tomkistor, urnor, blommor etc.

Förberedelser

  • Svepning
  • Visning

Begravningstjänster

  • In- & utbärning
  • Bärhjälp till jordbegravning
  • Representation